Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Fovsing sogn omgives af Ølby, Vejrum og Asp sogne samt Skodborg Herred (Gudum og Resen sogne). Grænsen til Skodborg Herred løber i bunden af den senglaciale dal der ligger i fortsættelse af Kilen mod sydvest. Den vestlige del af sognet ligger på hedeslette, hvorpå lidt hede og plantage, mens resten af sognet overvejende er jævnt bølget moræneoverflade af noget bedre beskaffenhed (mest leret) og i øvrigt skovløs.

(Kilde Trap Danmark)

Kommentarer til siden:
  • Kirkebøger og Folketællinger er skrevet af efter kilderne.
  • Der er ikke læst korrektur på kirkebøgerne af andre end mig selv.
  • Personindexet indeholder informationer og familierelationer for personer nævnt i kirkebøgerne 1816-1891 og folketællingerne 1787-1890.
Siden er lavet af: Rikke Fjordbak Ravn, Kirkebygaard, Vesterkærvej 10, 7600 Struer, rikke(a)fousing.dk