Kirkebøger - Gårdindex - Personindex - Kirken

Den blytækkede kirke, viet til Skt. Catharina, består af kor, skib, våbenhus mod nord samt et smalt tårn ved vestgavlen. Den romanske kerne er kor og skib, opført af granitkvadre på skråkantsokkel, på nordsiden dog stærkt ombygget med rå kamp. Sydmuren er i ny tid helt omsat, såvidt vides ved en restaurering 1899 ved arkitekt E. Fleischer, samtidig med at nye store vinduer blev indsat og ethvert spor af s.døren udslettet, medens n.døren stadig er i funktion. I koret ses to tilmurede vinduer. Et sengotisk våbenhus ud for norddøren er opført af munkesten i munkeskifte fra senmiddelalderen og har i det underste rum, der åbnede sig med en nu delvis tilmuret, smal spidsbue ind til skibet, ansatser til et aldrig udført hvælv. Tårnet er i 1783 skalmuret med små sten (årstal i murankre); i fundamentet er indmuret en middelald. olielampe af granit. I det indre, der dækkes af bjælkelofter, er den romanske korbue bevaret med enkelt profilerede kragsten. - Altertavlen på gl. muret alterbord er et sengotisk snitværk, en korsfæstelsesscene m. mange udskårne figurer, rest. 1889-90 og dengang indsat i nygotisk ramme af eg. Kalk fra renæssancetiden, omgjort 1746. To alterstager uden indskrift fra 1600t. Kirken vides tidligere at have ejet en smedejerns alterskranke med Jermiinernes og Poulsenernes våben, men den er forlængst forsvundet, vistnok omkring 1890. Romansk font af granit med arkademotiver og tovsnoning på kummen (Mackeprang D. 323); nederl. dåbsfad fra 1600t. Rester af en barok fontehimmel ligger nu på kirkeloftet. Prædikestolen er et nyere snedkerværk, utvivlsomt samtidig med altertavlens ramme. Orgel 1944. Tårnets eneste klokke bærer årstl. 1587.

Billederne er fra november 2001